rambase crm ikonaCRM
Intuicyjny pulpit CRM (Customer Relationship Management) pozwala skupić się na właściwych szansach sprzedaży we właściwym czasie, zwiększając współczynnik konwersji leadów i wygranych ułatwiając budowanie dobrych relacji z klientem.
 
Moduł RamBase CRM oferuje wsparc5ie dla całego procesu sprzedaży, który rozciąga się od pracy z „zimnymi” szansami sprzedaży po śledzenie zaległości i dostaw z wysokim poziomem kontroli.
CRM obejmuje wszystko, czego oczekuje się od nowoczesnego systemu zarządzania relacjami z klientami, pozwalając śledzić wszystkich obecnych klientów, a także potencjalnych klientów i szanse sprzedaży. Te ostatnie sterowane są z intuicyjnego dashboardu.
 
Wszystkie informacje o istniejącym kliencie są przechowywane na karcie klienta, na której jest pełny przegląd osób kontaktowych, adresów wysyłkowych i bezpośredni dostęp do danych finansowych. Dialog z klientem jest jeszcze łatwiejszy dzięki wtyczce Office, która umożliwia zapisywanie wiadomości e-mail jako korespondencji bezpośrednio na karcie klienta.DDD
 
 
rambase sprzedaz ikonaSPRZEDAŻ
Zapewnia kontrolę nad realną wartością ofert, umożliwiając użytkownikowi zarządzanie wszystkimi zarejestrowanymi szansami sprzedaży i ich łączną wartością a także jakością leadów jak również generowanie wskaźników sprzedaży. Moduł oferuje wsparcie dla całego procesu sprzedaży z bardzo wysokim poziomem kontroli.
 
Kluczowe możliwości
 • Rejestracja szans sprzedaży
 • Zaawansowane, wersjonowane oferty cenowe zarówno dla produktów, jak i projektów, z obsługą wstecznych wycen z dostawcami.
 • Zarządzanie zaległościami z informacjami o dostawach w czasie rzeczywistym z produkcji i zaopatrzenia
 • Wycena całkowitej prognozy sprzedaży
 • Konfigurowalne procesy sprzedaży – od leadu do zamówienia w jednym systemie
 • Wszystkie leady i szanse sprzedaży w jednym widoku
 • Konwersja wyceny na zamówienie za pomocą kilku kliknięć
 • Zautomatyzowane tworzenie zadań na każdym etapie procesu
 
rambase zakupy ikonaZAOPATRZENIE
Wszystkie zamówienia dostawców i korespondencja są dostępne w całym procesie dostawy, od pierwszego zamówienia do dostarczonego produktu. W rezultacie daje to możliwość solidnego zarządzanie relacjami z dostawcami. Możliwość tworzenia zapytań ofertowych do dostawców i ich klasyfikacja pozwala na zakup najlepszego produktu na najlepszych warunkach. W przypadku otrzymania rabatu lub prowizji wobec niektórych dostawców, jest to również obsługiwane przez system.
 
Zaopatrzenie polega na zapewnieniu wystarczającego pokrycia zapasów przy jednoczesnym utrzymywaniu poziomu zapasów i kosztów na jak najniższym poziomie. Ponieważ potrzeby zaopatrzeniowe są automatycznie generowane z różnych działów, menedżer ds. zakupów ERP zawsze ma kontrolę nad rzeczywistymi potrzebami. W rezultacie zapewni utrzymywanie zapasów na optymalnym poziomie.
 
Kluczowe możliwości
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM).
 • Automatyczne generowanie potrzeb zakupowych z różnych działów
 • Negocjowanie z dostawcami, aby uzyskać najlepsze dostępne ceny.
 • Zakupy na zamówienie lub „ad hoc”.
 • Zarządzanie zaległościami z możliwością zarządzania zmianami.
 • Zaawansowana obsługa rabatów i prowizji od dostawców
 
rambase logistyka ikonaLOGISTYKA
Pełna kontrola przepływu wszystkich towarów przychodzących i wychodzących co pozwala na dostarczenie właściwego produktu we właściwe miejsce, w uzgodnionym czasie.
Moduł logistyki jest łącznikiem między dostawą a zaopatrzeniem zapewniającym kontrolę nad przychodzącym przepływem towarów, wewnętrznym zarządzaniem towarami i wychodzącym przepływem towarów.
 
Zmiany w dostawach są automatycznie oznaczane w procesie dostawy, co daje możliwość pracy z odchyleniami. Dzięki modułowi logistyki zapewniona jest pełna kontrola nad wszystkimi zakupami dostawców i korespondencją z dostawcami, a informacje te są dostępne podczas całego procesu dostawy. Wszystkie informacje o dostawie są dostępne na poziomie pozycji, i określają, co należy zrobić, aby produkt został dostarczony zgodnie z planem.
 
Kluczowe możliwości
 • Śledzenie zdarzeń i procesów ułatwiające utrzymanie certyfikacji firmy
 • Pełna kontrola nad towarami przychodzącymi, wewnętrznym zarządzaniem towarami i towarami wychodzącymi
 • Wychodzące listy przewozowe dla przesyłek skonsolidowanych
 • Stawki frachtowe
 • Przewoźnicy
 • Śledzenie przesyłki
 • Zatwierdzenia
 • Połączenie z nadawcą
 • Obsługa eksportu
 
rambase produkcja ikonaPRODUKCJA
Moduł dla produkcji to kompletny system planowania wymagań materiałowych (MRP), który obejmuje inżynierię, planowanie i zaawansowaną obsługę operacji.
Scenariusz produkcji w RamBase może zaczynać się od zamówienia klienta na specjalny produkt lub może to być prosta produkcja na magazyn. Lub forma pośrednia, gdzie klient potrzebuje kilku zmian w standardowym produkcie.
 
Surowce pobierane są z magazynu, a każdy krok jest rejestrowany w systemie, aby śledzić przebieg procesu produkcyjnego. Wszystkie godziny naliczone podczas produkcji są rejestrowane, w tym kompletacja, pomiary, testy jakości i inne czynności. Zasób może rejestrować godziny zarówno jako czas maszynowy, jak i czas operatora – co daje bardzo dokładny obraz rzeczywistych kosztów. To, wraz z kosztami towarów, stworzy przegląd całkowitego kosztu produktu. Połączenie kosztów surowców, przepracowanych godzin i marży zysku stworzy następnie podstawę ceny sprzedaży.
 
Niezależnie od tego, czy podzestawy są gotowymi jednostkami, czy wyprodukowanymi w podzespole, zapewniony jest pełny nadzór nad wszystkim, od lokalizacji magazynu lub statusu dostawy, po braki w magazynie. Użytkownik ma pełną kontrolę nad wszystkimi zakupami u dostawców i korespondencją z dostawcami, a informacje te są dostępne podczas całego procesu produkcyjnego. Zaktualizowany status każdego artykułu/produktu jest dostępny na poziomie pozycji i określa co należy zrobić, aby produkt został wytworzony zgodnie z planem.
 
System jest przygotowany do odbioru danych produkcyjnych/naliczonych prac z procesów zautomatyzowanych poprzez standardowe wejście API.
 
Kluczowe możliwości
 • Dynamiczne zestawienie materiałów (BOM)
 • Wersjonowanie wszystkich produktów, z pełną historią zmian
 • Zaawansowane zarządzanie częściami
 • Routing procesu
 • Główny harmonogram produkcji (MPS)
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 • Sterowanie na hali produkcyjnej (SFC)
 • Planowanie wydajności
 • Kontrola kosztów, planowany koszt / koszt naliczony / rzeczywisty koszt / odchylenie kosztów
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Pomiary i narzędzia pomiarowe
 • Obsługa odchyleń
 • Wbudowany system raportowania jakości
 • Planowanie wizualne (Gantt)
 
rambase produkcja ikonaSERWIS
Moduł tworzy dodatkową wartość dla klientów dzięki zarządzaniu usługami połączonymi.
 
Kiedy gotowy produkt jest dostarczany, zwykle nie jest to koniec interakcji z klientem. Często zachodzi potrzeba wykonania usługi na produkcie, niezależnie od tego, czy jest to zaplanowane, czy doraźne. RamBase przechowuje informacje powykonawcze dotyczące produktu, zmian w produkcie, poprzednich zleceniach serwisowych, planowanych usługach i wykonanych operacjach serwisowych. Dokumenty serwisowe są automatycznie dołączane do operacji i do produktu, zapewniając pełny przegląd obsługi i obsługi posprzedażnej.
 
Kluczowe możliwości
 • Obsługa zamówień
 • Planowanie usług
 • Dokumentacja
 • Obsługa reklamacji i zwrotów (RMA)
 • Naprawa na miejscu
 
rambase finanse ikonaFINANSE
RamBase Cloud ERP przechowuje wszystkie dane finansowe, zapewniając pełną kontrolę nad kosztami i przychodami. Marża brutto jest obliczana w czasie rzeczywistym, ponieważ transakcje finansowe są księgowane po każdej operacji w sprzedaży i produkcji, a nie jako końcowe, oddzielne zadanie.
Wszystkie transakcje można prześledzić od księgowania w księdze głównej do konkretnego zamówienia klienta lub odwrotnie. Zaawansowany interfejs między transakcjami a księgą zapewni Ci zestaw narzędzi do uzgadniania i jakości, który umożliwia śledzenie i wysokiej jakości zamknięcie roku podatkowego z miesiąca na miesiąc. Szczególną cechą finansów RamBase jest szerokie wykorzystanie ksiąg pomocniczych, które zapewniają bardzo szczegółowy przegląd kont sald.
 
Dla firm złożonych z wielu podmiotów, RamBase oferuje funkcję handlu międzyfirmowego. W RamBase księgowania księgowe z poziomu grupy są automatycznie rejestrowane z wewnętrznym wymiarem handlowym. Umożliwia to konsolidację lub podsumowanie raportów na poziomie grupy.
 
Kluczowe możliwości
 • Transakcje wielowalutowe
 • Księga główna i plan kont
 • Środki trwałe
 • Zarządzanie aktywami
 • Należności/zobowiązania
 • Budżetowanie
 • Obsługa podatków i VAT
 • Handel międzyfirmowy
 
rambase jakosc ikonaJAKOŚĆ
Zapewnienie przestrzegania wszystkich procedur jakościowych i możliwość ich udokumentowania ma kluczowe znaczenie dla wielu firm. W wielu przypadkach jest to kwestia utrzymania certyfikatów. Jakość jest zatem istotną i zintegrowaną częścią RamBase Cloud ERP. Wszystkie raporty dotyczące zarządzania jakością można prześledzić bezpośrednio do miejsca w przepływie pracy, w którym miało miejsce odchylenie, co zapewnia niezbędną kontrolę jakości. Oznacza to również, że jakość jest śledzona w całym łańcuchu dostaw, co umożliwia podejmowanie natychmiastowych i prawidłowych działań we właściwym miejscu, aby utrzymać cele jakościowe.
 
Wszystkie procesy obsługi odchyleń można dostosować do Twojej organizacji – wszystko jest zbudowane, aby zapewnić zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego, utrzymanie certyfikacji i zapobieganie występowaniu niepożądanych zdarzeń.
 
Kluczowe możliwości
 • Zgłaszanie przyczyny i źródła odchyleń w zakresie jakości, BHP, systemów, procesów i środowiska
 • Rejestracja niepożądanych zdarzeń, które mogą obniżyć wartość aktywów
 • Raporty Quality Assurance skupiające się na odchyleniach jakościowych i podjętych działaniach
 • Zautomatyzowane pakiety dokumentacji
 • Integracja przepływu pracy
 • Raporty o odchyleniach od klientów
 • Procedury zarządzania jakością ściśle zintegrowane z produkcją
 • Środki, działania
 
rambase workflow ikonaZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
RamBase zapewnia istotne funkcje zarządzania dokumentami ERP, całkowicie zintegrowane ze wszystkimi procesami w RamBase.
Wszystkie dokumenty, od zamówień klientów po dokumentację jakościową i certyfikaty, można dołączyć podczas wszystkich procesów – sprzedaży, zakupów, produkcji, kontroli jakości, procesu dostawy – zapewniając kompletny i poprawny pakiet dokumentacji z pełną kontrolą wersji. Po prostu wybierz odpowiedni materiał dokumentacyjny przy dostawie i miej pewność, że zawsze wysyłasz poprawną i najnowszą dokumentację do klienta.
 
Wszystkie dokumenty są dostępne z Menedżera plików RamBase i mogą być połączone z kilkoma procesami lub folderami. Inne dokumenty, takie jak dokumenty wg obiegu dokumentów, dokumenty kadrowe itp., można również przesłać do menedżera plików i uzyskać do nich łatwy dostęp za pośrednictwem tradycyjnej struktury plików. Dokumenty są, podobnie jak wszystkie dane RamBase, bezpiecznie przechowywane i chronione na serwerze prywatnej chmury w górskiej hali chronionej przed EMP.
 
Więcej informacji na temat RamBase oraz materialy video