baner finanse


Quatra Max Finanse wspomaga i automatyzuje pracę działu finansowo-księgowego, uwzględniając regulacje zawarte w Ustawie o rachunkowości, Ustawie o podatku VAT oraz o ustawach pokrewnych. Jest kompletnym zbiorem funkcji niezbędnych do sprawnego zarządzania finansową sferą organizacji. System umożliwia między innymi prowadzenie ewidencji zmian powstałych w majątku i kapitałach przedsiębiorstwa, prowadzenie ewidencji procesów wytwórczych oraz ustalanie kosztów wytwarzanych produktów i oferowanych usług, a także ustalanie wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w formie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 
Najważniejsze obszary funkcjonalne Quatra Max Finanse to:

tabela finanse

stopka